Tek bir sonuç gösteriliyor

İş güvenliği, çalışanların sağlığını ve güvenliğini korumak için alınan önlemleri ifade eder. Bu önlemler, işyerindeki potansiyel riskleri azaltmayı, kazaları ve yaralanmaları önlemeyi amaçlar. İş güvenliği, işçilerin koruyucu ekipman kullanımı, yangın güvenliği, tehlikeli maddelerin kontrolü, makine güvenliği, işyeri düzeni ve ergonomi gibi konularda eğitim almasını içerir. İş güvenliği politikaları ve prosedürleri, yasal düzenlemelere uygun olarak uygulanır ve işverenler, çalışanların güvenliğini sağlamak için gerekli önlemleri almalıdır. İş güvenliği, işyerinde sağlıklı ve güvenli bir ortamın sağlanması, iş kazalarının ve meslek hastalıklarının azaltılması, çalışanların refahının korunması açısından büyük öneme sahiptir.

 

İş Güvenliği

Görüntüleme 9 12 18 24